ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Sunday, April 10, 2011

Brahmamokate Para Brahmam Okate - Annamacharya Devotional Song by Sudha ...

வா நரசிம்மா அநியாயம் அழிக்க

மாடு மேய்க்கும் கண்ணே - அருணா சாய்ராம்

மாடு மேய்க்கும் கண்ணே