ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Friday, January 28, 2011

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்

வில்லாளி வீரனே வீர மணிகண்டனே வீரமணி

நம் நடை கண்டு அஹங்காரம் தூளாக வேண்டும் சக்தி கொடு பாபா

தில்லை அம்பல நடராஜ

தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூ வெண் மதி சூடி

தஞ்சை பெரிய கோயில் (ராஜா ராஜா சோழன்)

ஏடு தந்தானடி தில்லையிலே (ராஜா ராஜா சோழன்)

சிவ மயம்

பித்தா பிறைசூடி

உலகெலாம் உணர்தோதர்க்கரியவன் - திருவருட்செல்வர்