ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Monday, October 24, 2011

சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் Shiva Tandava Stotram ( POWERFUL )சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் தமிழில்

No comments:

Post a Comment