ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Thursday, January 27, 2011

சங்கரா சங்கராபரணம்

1 comment:

  1. சுந்தர தெலுங்கு பாடல்...என்றும் இனிமை.

    ReplyDelete